24. Het aantal lokale pilots dat is opgestart naar aanleiding van het programma Samen Ouder Worden

19

Bron: NOV Nederlandse Orthopaedische Vereniging (Nederlandse Orthopaedische Vereniging)
Jaar: 2019

Beschrijving

In 19 gemeenten zijn lokale pilots gestart binnen het programma Samen Ouder Worden. De komende vier jaar werken tien landelijke vrijwilligersorganisaties samen met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV Nederlandse Orthopaedische Vereniging (Nederlandse Orthopaedische Vereniging)) aan het programma Samen Ouder Worden. Elke organisatie gaat aan de slag in twee gemeenten. Deze organisaties willen:

  • beter inspelen op wensen en behoeften van ouderen zodat zij op een goede en zingevende manier oud kunnen worden;
  • toekomstbestendige vrijwillige hulp bestendigen door werven en toerusting;
  • versterken van de lokale positie van vrijwilligersorganisaties;
  • het versterken van de faciliterende rol van landelijke vrijwilligersorganisaties ten aanzien de lokale afdelingen.

De vrijwilligers van de tien deelnemende vrijwilligers-organisaties komen dagelijks met ouderen in contact.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 3 van actielijn 2: Samenwerking formele en informele zorg versterken.

Verdieping

In figuur 1 is de geografische spreiding van de 19 pilots afgebeeld. Hieronder staan de deelnemende organisaties opgesomd. Een tweede tranche van nog eens 20 lokale pilots zal in het najaar 2019 van start gaan.

Deelnemende organisaties:
1. Mantelzorg NL: in AA en Hunze (Drenthe) en in Hogeland (Noord Groningen)
2. KBOKatholieke Bond van Ouderen-PCOBProtestants Christelijke Ouderen Bond: in Duin en Bollenstreek en in Dronten
3. Vier het Leven: in Amersfoort en in de Gooise Meren
4. Handjehelpen: in Utrecht en Utrechtse Heuvelrug
5. Present: in Barendrecht en in Den Haag
6. TijdVoorActie: in Gouda (sidekick in: Amersfoortfoort en in Utrecht/Utrechtse Heuvelrug)
7. Humanitas: in Noord Kennemerland en in Eindhoven
8. Rode Kruis: in Roosendaal en in Peel en Maas
9. IPSO: in Hilversum
10. NPV Nederlandse Patiëntenvereniging: in Ermelo en in Goes

Figuur 1: Gemeenten met lokale pilots binnen het programma Samen Ouder Worden.

Referenties

Vereniging NOV. Samen ouder worden. Waarde toevoegen door vrijwillige inzet.