17. Het potentieel aantal mantelzorgers in krimpgebieden

13,7

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Bevolkingsstatistiek
Jaar: 2018

Beschrijving

In 2018 zijn er in de krimpregio’s 13,7 personen van 50-75 jaar voor één 85-plusser. Deze verhouding tussen 50-75 jarigen en 85 plussers is een veel gebruikte indicator voor het aantal potentiële mantelzorgers. Dit wordt de oldest-old support ratio (oosroldest-old support ratio) genoemd. Deze indicator wordt gebruikt als maat voor hoeveel mensen potentieel in staat zijn informele zorg te bieden aan één 85-plusser. In Nederland blijken de meeste mantelzorgers tussen de 50 en 75 jaar oud en zijn ouderen die mantelzorg nodig hebben veelal 85 jaar of ouderen. In héél Nederland is deze verhouding 14,7 personen van 50-75 jaar op één 85-plusser.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 1 van actielijn 2: Verbeteren van maatschappelijke bewustwording over mantelzorg, met bijbehorende acties.

Verdieping

Nederland kent negen krimpgebieden met in totaal 45 gemeenten (1-1-2018). Dit zijn regio’s die kampen met bevolkingsdaling en waar de bevolking sterk vergrijst. Met name in de krimpregio’s Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen ligt de verhouding tussen potentiële mantelzorgers en het aantal 85-plussers ongunstig (tabel 1 en figuur 1). De verwachting is dat de bevolking in de krimpgebieden met 16% daalt tot 2040. De oldest-old support ratio in de krimpregio’s op basis van bevolkingsprognose cijfers voor 2040 laat zien dat de verhouding tussen aantallen mensen tussen de 50 en 75 jaar die potentieel in staat zijn informele zorg te bieden aan één 85-plusser in die regio’s nog verder daalt.

Tabel 1: Oldest-old-support ratio in krimpregio’s op basis van bevolkingsaantallen (2018) en bevolkingsprognose (2040) (Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Bevolkingstatistiek en PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving)/CBS regionale bevolkingsprognoses).

Regio 2018 2040
Achterhoek 14,5 4,8
Eemsdelta 13,9 5,1
Hoogeland 15,5 4,6
Maastricht-Mergelland 13,0 4,0
Noordoost Friesland 15,0 5,7
Oost-Groningen 13,4 5,4
Parkstad Limburg 13,8 4,8
Westelijke Mijnstreek 14,0 4,7
Zeeuws-Vlaanderen 11,8 4,6
Totaal Krimpregio 13,7 4,8
Totaal Nederland 14,7 6,0

Referenties

PBL. Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiële helpers van ouderen tussen 1975-2040. 29-3-2018.

Rijksoverheid. Indeling gemeenten krimpregio's en anticipeerregio's per 1 januari 2018. 23-1-2018.