1. Het percentage 75-plussers met een goede kwaliteit van leven

69%

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl
Jaar: 02-2020 t/m 01-2021

Monitor 2019: 65%
Monitor 2020: 68%

Beschrijving

Het percentage 75-plussers dat een goede kwaliteit van leven ervaart is 69%. Deze indicator is gebaseerd op de groep 75-plussers die een 7 of hoger als gemiddeld rapportcijfer geven voor hun kwaliteit van leven, op basis van 21 stellingen. Een gemiddeld cijfer van een 7 of hoger laat zien dat iemand een goede kwaliteit van leven ervaart.

Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl vraagt door middel van een online vragenlijst mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers naar hun persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen. Het percentage is gebaseerd op de ervaren kwaliteit van leven vóór het uitbreken van de coronacrisis.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze overall indicator geeft inzicht in de uitwerking van het Programma Langer Thuis.

Verdieping

Het percentage 75-plussers dat hun kwaliteit van leven een 6 of lager geeft is ruim 31% (tabel 1). Gemiddeld beoordelen de thuiswonende 75-plussers hun kwaliteit van leven met een 7,0 (tabel 2). Kwaliteit van leven is gebaseerd op 21 vragen en stellingen verdeeld over vier onderdelen:

  • Hoe gaat het met mensen in het dagelijks leven?
  • Hoe ervaren zij hun gezondheid?
  • Hoe waarderen mensen hun omgeving daarbij?
  • Hoe waarderen mensen hun zorg daarbij?

Tabel 1: Onderverdeling van kwaliteit van leven rapportcijfers in percentages.

Cijfer Mijn kwaliteit van leven (n=3.242)
Cijfer 1 t/m 4 3,5%
Cijfer 5 of 6 28,0%
Cijfer 7 t/m 10 68,5%

 

Tabel 2: Gemiddelde rapportcijfers op kwaliteit  van leven onderdelen.

Kwaliteit van leven Cijfer
Dagelijks leven 6,8
Gezondheid 7,0
Omgeving 7,7
Zorg 6,5
Mijn kwaliteit van leven 7,0

Referenties

Patiëntenfederatie. Wat betekent voor mij kwaliteit van leven? Uitkomsten en verhalen van mensen tijdens de coronapandemie. Beleidsrapportage 9, juni 2021.