Het RIVM heeft 34 indicatoren uitgewerkt die zijn opgesteld binnen het Programma Langer Thuis, en de resultaten daarvan gebundeld in de Monitor Langer Thuis 2020. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gebruikt deze resultaten om te zien of doelstellingen binnen het Programma Langer Thuis bereikt worden. De Monitor Langer Thuis 2020 is de tweede meting. In 2019 vond de nulmeting plaats. In 2021 zal de monitor nogmaals herhaald worden.

Resultaten Monitor Langer Thuis

Resultaten Monitor Langer Thuis 2020

Integratief beeld

Integratief beeld Monitor Langer Thuis

Wat is de Monitor Langer Thuis?

Wat is de Monitor Langer Thuis?