6. Het rapportcijfer waarmee inkopende partijen in de regio de kwaliteit van
de samenwerking waarderen

6,6

Bron: ZN - VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
Jaar: 2020

Monitor 2019: nvt
Monitor 2020: nvt

Monitor 2021 ten opzichte van 2020 en 2019

Ten opzichte van de eerste en tweede monitor is deze indicator gewijzigd. De oorspronkelijke indicator was: Het aantal concrete afspraken in de regio over de manier waarop inkopende partijen beter kunnen samenwerken.

Beschrijving

Het gemiddelde, overall rapportcijfer waarmee gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars de kwaliteit van de samenwerking in de regio waarderen is een 6,6. Dit is gebaseerd op de waarderingen van gemeenten in 33 regio’s en van zorgverzekeraars en zorgkantoren in 36 regio’s van de in totaal 43 regio’s. 

Sinds 1 januari 2020 werken Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten (Vereniging Nederlandse Gemeenten)) samen in een landelijk dekkende samenwerkingsstructuur om in elke regio de samenwerking op zorg en ondersteuning te bevorderen.  De voortgang van deze samenwerking wordt gevolgd via het zogenoemde ‘venster op de samenwerking’. Met dit venster brengen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren in regionaal verband voor en met elkaar in kaart of de samenwerking naar tevredenheid verloopt. Het gaat over de kwaliteit van de samenwerking tussen de drie financiers. De uitkomsten van de eerste uitvraag werden begin 2021 gepresenteerd (tabel 1, cijfers bewerkt door RIVM).

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking doelstelling 2 van actielijn 1: Professionals werken als een team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren afgestemde zorg op maat.

Verdieping

De kwaliteit van de samenwerking op het thema (zorg in de regio voor) ouderen wordt gewaardeerd met een rapportcijfer 6,6, de samenwerking op het thema GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) wordt gewaardeerd met een 6,8, en de samenwerking op het thema preventie met een 6,3. Het gaat daarbij om alle aspecten van de samenwerking: het komen tot een samenwerkingsagenda, de daadwerkelijke samenwerking en de uiteindelijke resultaten. Wat opvalt is dat gemeenten over de hele linie de kwaliteit van de samenwerking lager waarderen dan zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Tabel 1: Gemiddelde rapportcijfers waarmee gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars de kwaliteit van de samenwerking in de regio waarderen.

Thema   Gemeente   Zorgverzekeraar
& Zorgkantoor
Ouderen Samenwerkingsagenda 6,3   6,8
  Samenwerking 6,3   7,6
  Resultaten 5,9   6,4
Overall ouderen     6,6  
GGZ Samenwerkingsagenda 6,6   6,9
  Samenwerking 6,6   7,5
  Resultaten 6,3   6,8
Overall GGZ     6,8  
Preventie Samenwerkingsagenda 6,2   6,7
  Samenwerking 6,2   6,9
  Resultaten 5,5   6,4
Overall preventie     6,3  
Overall     6,6  

 

Referenties

Zorgverzekeraars Nederland & Vereniging Nederlandse Gemeenten. Venster op de samenwerking 2020. 4 februari 2021.
Zorgverzekeraars Nederland. Gemeenten en zorgverzekeraars: in elke regio samenwerking op zorg en ondersteuning. 7 maart 2019.