11. Verhalen en ervaringen van 75-plussers over de regie over het eigen leven

Cora

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl

Beschrijving

Een groot deel van de 75-plussers kan zonder moeite regie voeren over hun eigen leven. Zij ervaren mogelijkheden om te leven op een manier die bij hen past, ook als zij te maken krijgen met een ziekte of beperking. Echter, een deel van de ouderen heeft moeite de regie te (blijven) voeren en passende oplossingen te vinden voor hun situatie. Het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl verzamelt verhalen en ervaringen van mensen met een chronische aandoening of beperking, ouderen en mantelzorgers over hun dagelijks leven. Het verhaal van Cora en haar moeder (89) laat zien hoe haar moeder probeert de regie over haar leven te houden:

“Dinsdag hadden we een gesprek bij mijn moeder thuis over het einde van haar leven. We, dat zijn de  huisarts, mijn moeder, mijn broer en ik. Mijn moeder zag er tegenop. “Dan ben je opeens wel heel oud” zei ze een dag ervoor aan de telefoon. “Ik ben benieuwd wat de dokter te zeggen heeft”, voegde ze er nog aan toe. Mijn reactie: “Het gaat er niet om wat de dokter zegt, het gaat erom wat jij wilt.” 

Aanleiding was een ‘misverstand’ enkele weken geleden. Ze heeft af en toe darmklachten en de plaatsvervangende huisarts stelde voor om een afspraak te maken met een specialist in het ziekenhuis voor een darmonderzoek. Mijn moeder verweerde zich niet en toen bleek dat ze enkele dagen later al in het ziekenhuis terecht zou kunnen, gaf ze aan dat ze dat toch niet wilde. Mijn moeder zei tegen mij altijd dat ze geen onderzoek of operatie aan haar darmen meer wilde. Ze is jaren geleden al eens geopereerd omdat ze darmkanker had. Als ze nu weer kanker zou hebben, wil ze geen operatie meer.

Deze huisarts was hier duidelijk niet van op de hoogte en mijn moeder liet zich in eerste instantie leiden door de arts. Totdat ze weer bij haar eigen gedachten kwam (…). Het gesprek was dinsdag. De huisarts vertelde blij te zijn met ons initiatief voor dit gesprek. (…) Hij stelde mijn moeder gerust over de mogelijkheden om met de nodige voorzieningen ook thuis zonder pijn of benauwdheid te kunnen sterven. Eventueel met een laatste fase in een hospice. Hij vertelde haar hoe fijn en huiselijk het hospice was. Na een uur vertrok de huisarts. Mijn moeder was blij met het gesprek. Mijn broer en ik vonden het ook fijn kennis te hebben gemaakt met de huisarts. Zijn insteek voor het begeleiden van mijn moeder naar het einde, als het zover is, stelt ons allen gerust. “Eigenlijk zou ik veel meer van dit soort gesprekken moeten voeren” zei de huisarts bij vertrek.”

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator is illustratief voor het belang van actielijn 1: Goede ondersteuning en zorg thuis.

Referenties

Mijnkwaliteitvanleven.nl. Een bevrijdend gesprek over het einde. 20-10-2020 (bewerkt).