Wie is het Nationaal Knooppunt?

Het Nationaal Knooppunt Internationale Gezondheidsinformatie bestaat uit Nederlandse instituten en instellingen die zich bezig houden met gezondheidsdata en informatie in internationaal verband. Het  kernteam bestaat uit RIVM (penvoerder), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Daarnaast zijn stakeholders aangesloten die niet direct bezig zijn met deze data, maar ze gebruiken (bijvoorbeeld voor beleidsontwikkeling) of randvoorwaarden scheppen voor gebruik (zoals standaardisering).