Wat doet het Nationaal Knooppunt?

De focus van het Nationaal Knooppunt Internationale Gezondheidsvergelijkingen ligt op de coördinatie van kennis en expertise over internationale gezondheidsdata en hun gebruik. Het Knooppunt heeft de volgende taken:

a) Proces-overzicht 

Het Nationaal Knooppunt:

  • biedt een overzicht van internationaal relevante data-bronnen en indicatorensets op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg;
  • houdt bij welke aanvragen van data en informatie gedaan worden door internationale organisaties bij Nederlandse instituten;
  • maakt tijdlijnen en planningscycli waar de verschillende Nederlandse instituten mee te maken hebben bij de levering van data aan internationale organisaties;
  • laat zien welke belangrijke ontwikkelingen spelen rond internationale classificaties en datastandaarden;
  • biedt een overzicht van de meest relevante internationale bijeenkomsten, commissies en projecten op gebied van volksgezondheid en zorg.

b) Coördinatie en afstemming

Het Knooppunt kan een rol spelen in:

  • het faciliteren van het gesprek over internationale gezondheidsvergelijkingen in Nederland;
  • de afstemming met beleidsmakers over zaken rondom het gebruik van internationale gezondheidsdata;
  • de afstemming van vragen vanuit internationale organisaties aan het Nederlandse veld waarvoor expertise van meerdere partijen nodig is.

c) Signalering

Het Knooppunt signaleert als een goede aansluiting van Nederlandse gezondheidsdata bij de internationale behoefte (en vice versa) in gevaar is of dreigt te komen.

d) Zichtbaarheid

Het Knooppunt bevordert het gebruik en de zichtbaarheid van internationale vergelijkingen op het gebied van de volksgezondheid. Het Knooppunt beoogt dat zowel het Nederlandse datalandschap als het Nederlands beleid hier baat bij heeft.

Deze taken kunnen in de toekomst verder verdiept en/of uitgebreid worden.