Waar staat het Nationaal Knooppunt voor?

Het Nationaal Knooppunt Internationale Gezondheidsinformatie is een nationaal netwerk dat informatie bijeen brengt over internationaal vergelijkbare gezondheidsdata en hun gebruik bij internationale vergelijken. Het doel van het knooppunt is de kwaliteit en de uitwisselbaarheid van onze gezondheidsdata te bevorderen

Concreet betreft het aandachtsgebied onder andere dataverzamelingen, standaardisatiemethoden, meta-data, indicatoren en rapportages. Het gaat hierbij om de volle breedte van volksgezondheid en zorg: determinanten, gezondheidstoestand, gezondheidszorg en gezondheidssysteem. Het Nationaal Knooppunt wil bijdragen aan uitwisseling en afstemming op het gebied van internationale gezondheidsdata en hun gebruik in internationale vergelijkingen.