Op maandag 2 november gaf staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) digitaal het startsein voor het Gezonde Kinderopvang-feestje. Via een livestream zongen en dansten bijna 10.000 kinderen van ruim 100 kinderdagopvanglocaties en buitenschoolse opvanglocaties gezamenlijk het speciaal gemaakte Gezonde Kinderopvang-lied ‘Doe mee en droom!’. Hiermee vierde Gezonde Kinderopvang alles wat zij de afgelopen vier jaar heeft bereikt én dat het programma de komende jaren wordt voortgezet.  

Steeds meer coaches Gezonde Kinderopvang

Sinds 2017 werken al 700 kinderopvangorganisaties aan Gezonde Kinderopvang en zijn bijna 1000 kinderopvangmedewerkers opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang. Dat alle kinderopvangorganisaties in Nederland een coach Gezonde Kinderopvang hebben is een van de ambities van het landelijke programma. Blokhuis: “Dankzij het programma Gezonde Kinderopvang krijgen steeds meer kinderen de kans om gezond op te groeien. En we willen dat meer kinderen in Nederland een gezonde start krijgen. Daarom roep ik alle kinderopvanglocaties in Nederland op om mee te doen.” 

Gezonde Kinderopvang 

Gezonde Kinderopvang ondersteunt kinderopvangorganisaties om structureel te werken aan een gezonde leefstijl van kinderen (0-12 jaar) en deskundigheid op dit gebied van medewerkers. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan thema’s als voeding, bewegen en mediaopvoeding. Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid). Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, met ondersteuning van branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het RIVM en Voedingscentrum.