Het aantal volwassenen met hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) in Nederland is per januari 2008 geschat op ongeveer 21.500. Dit is een toename van ongeveer 10% ten opzichte van 2005. Juni 2009 waren echter slechts 12.258 volwassenen met hiv onder behandeling bij een van de hiv-behandelcentra in Nederland. Dit betekent dat ongeveer 40% van de hiv-geïnfecteerden niet weten dat zij besmet zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met de Stichting HIV Monitoring (SHM the HIV Monitoring and HIV Treatment Centres Foundation (the HIV Monitoring and HIV Treatment Centres Foundation)).

Veel mensen onbekend met hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-status

Van deze 21.500 hiv-geïnfecteerden raakte ongeveer 55% geïnfecteerd door homoseksueel contact, 40% door heteroseksueel contact en 4% door injecterend druggebruik. Een groot deel bleek niet bekend met de eigen hiv-infectie: 35% bij de homomannen, 50% bij de migranten uit zuidelijk Afrika en 65% van de prostituees. In Amsterdam bleek ongeveer 15% niet op de hoogte te zijn van de positieve hiv-status tegen 50% voor de rest van Nederland.

Kennis van hiv-status belangrijk

Het is van groot belang de kennis van de eigen hiv-status te vergroten om geïnfecteerden tijdig te kunnen behandelen en om verdere verspreiding van hiv tegen te kunnen gaan. Daarom is het belangrijk het actieve hiv-test beleid, dat in Nederland gevoerd wordt, te continueren en verder te intensiveren, zeker buiten de hoofdstad. Ook intensievere partnerwaarschuwing kan bijdragen aan het vergroten van kennis van de hiv-status.