De programmacommissie heeft donderdag 2 oktober een positief advies afgegeven om de beoordelingen van het nieuwe bevolkingsonderzoek plaats te laten vinden in 5 screeningslaboratoria. Hiermee is een einde gekomen aan de discussie of dit 3 of 5 screeningslaboratoria moeten zijn.

De 5 laboratoria worden Europees aanbesteed en krijgen ieder een vast werkgebied. Dit is niet automatisch een regio van de screeningsorganisatie. Er is gekozen om werkgebieden met vergelijkbare omvang ( potentiële doelgroep) te nemen. De systemen voor de hrHPV hoog risico Humaan papillomavirus (hoog risico Humaan papillomavirus)-screening (apparatuur, verbruiksmaterialen etc.) worden door het RIVM ook Europees aanbesteed. Deze systemen worden vervolgens geplaatst bij de screeningslaboratoria.

Voor de aanbestedingen is door het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) een kernteam ingesteld die alle aanbestedingen zal voorbereiden. Hierin zijn de Aanbestedende Diensten (het RIVM-CvB en de screeningsorganisaties) vertegenwoordigd. Daarnaast zijn inhoudelijke experts betrokken als adviseurs.

De screeningsorganisaties besteden de zelfafnameset en de screeningslaboratoria aan. Het RIVM-CvB is de aanbestedende partij voor de hrHPV-test en de eventuele dunnelaag cytologie. De werkzaamheden die behoren tot de voorbereidingsfase, selectie-, offerte- en gunningfase van de aanbestedingen worden in gezamenlijkheid en binnen het kernteam uitgevoerd. Besluitvorming vindt plaats in het kernteam waaraan zowel bestuurders van de screeningsorganisaties als de projectleider van de vernieuwing aan deelnemen.