Op 17 mei trappen 30 fietsers letterlijk af om de luchtkwaliteit op de fiets te meten. Een meetkastje met sensor op elke fiets brengt hun route in kaart en meet onderweg de luchtkwaliteit. RIVM duidt de real-time verzamelde gegevens. Het is heel moeilijk om met kleine sensors de luchtkwaliteit goed te meten. Daarom zorgt RIVM voor voortdurende ijking van de sensors, zodat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens zo goed mogelijk is.

Onder de fietsers zijn betrokkenen uit de provincie, en wethouders uit verschillende gemeenten uit de regio Utrecht. Er fietsen ook leden van fietsersverenigingen mee, naast medewerkers van het RIVM en de bedrijven SODAQ en Civity.

De aftrap is de start van een vernieuwend project. Daarbij gaan maar liefst 500 vrijwilligers een jaar lang al fietsend fijnstof in de buitenlucht meten. Het doel van het project is kennis vergroten over het gebruik van sensoren op fietsen en de luchtkwaliteit op fietsroutes te bepalen. De verzamelde gegevens kunnen bijvoorbeeld helpen bij de verbetering van de infrastructuur. En ook bij de ontwikkeling van meer groene fietsroutes.

Dit project is een samenwerking tussen de provincies Utrecht en Gelderland, verschillende gemeenten, fietsorganisaties, de bedrijven SODAQ en Civity en het RIVM.

De meetgegevens komen beschikbaar via www.snuffelfiets.nl. Daarnaast zullen ze ook terug te vinden zijn op het nationale Samen Meten dataportaal van het RIVM. Het project past in een breder innovatieprogramma van het RIVM: Samen meten aan luchtkwaliteit. Het doel daarvan is om luchtkwaliteit en andere milieuparameters in kaart te brengen met nieuwe technologie, en in nauwe samenwerking met burgers.