Gezin op het gras in het park

De afgelopen week werden 39.283 positieve testen gemeld. Dat is een toename van 15% ten opzichte van de week ervoor. Het aantal meldingen stijgt daarmee nog steeds, maar de stijging gaat minder hard dan de weken daarvoor. Het aandeel deelnemers aan Infectieradar met COVID-19 achtige klachten stabiliseert. Deze gegevens lijken te wijzen op het naderen van de piek van besmettingen in deze zomergolf. 

Vorige week meldde de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) 34.145 positieve testuitslagen, dat was een stijging van 29% ten opzichte van de week ervoor. De week daarvoor stegen de besmettingscijfers zelfs met 70%. Het aantal besmettingen stijgt dus nog steeds, maar de stijging is de afgelopen twee weken minder hard gegaan. Dit kan erop wijzen dat we de piek van de zomergolf naderen. De stijging is nog steeds in alle leeftijdsgroepen te zien, maar vlakt in de meeste leeftijdsgroepen duidelijk af (figuur 1).

Figuur 1. Aantal meldingen per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep (23 mei 2022 tot en met 3 juli 2022).

Gegevens uit Infectieradar lijken ook te wijzen op het naderen van de piek van de zomergolf. Het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten stabiliseerde. Het aandeel deelnemers met een positieve (zelf)testuitslag daalde zelfs licht. De gegevens uit de rioolwatersurveillance laten nog wel een stijging zien van het aantal virusdeeltjes. Dat kan komen doordat mensen het virus na besmetting nog wat langer uitscheiden. In enkele regio’s die in deze zomergolf qua besmettingen voorliepen op de rest van Nederland, zoals Amsterdam-Amstelland en Rotterdam, is een voorzichtige stabilisatie te zien van het aantal virusdeeltjes in het rioolwater.

In de ziekenhuizen is nog steeds een stijging te zien van het aantal mensen dat met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 wordt opgenomen in het ziekenhuis. Omdat de ziekenhuisopnames altijd iets achterlopen op de besmettingscijfers, is deze stijging in opnames niet onverwacht.