Het nieuwe coronavirus veroorzaakt de ziekte COVID-19. De klachten lijken in het begin vaak op een verkoudheid. De ziekte kan een ernstige longontsteking veroorzaken, waar soms ook mensen aan overlijden.  

Actuele cijfers coronavirus

Positief geteste personen

20.549* (+969)

Ziekenhuisopnames

7.735 (+308)

Overleden personen

2.248** (+147)

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.
** Er is een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat overlijden gerapporteerd wordt. 

Maatregelen

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis
 • Houd 1,5 afstand van anderen
 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Lees op Rijksoverheid.nl alle maatregelen tegen coronavirus

Symptomen COVID-19

De symptomen van het nieuwe coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken er amper iets van de merken. Anderen worden ernstig ziek. De incubatietijd, de tijd tussen besmetting en de ziekte, varieert van 2 tot 12 dagen. Voor de zekerheid gaan wij uit van maximaal 14 dagen. Het belangrijkste advies: blijf thuis bij de volgende klachten:

 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Moeilijk ademen
 • Koorts 

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand tot andere mensen. Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt.

Belangrijk: Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.

Wanneer bel je je huisarts?

Bel de huisarts als de klachten verergeren: 

 • Je wordt in een paar dagen steeds zieker
 • Je ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • Je hebt meer dan 3 dagen koorts
 • U bent ouder dan 70, hebt een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Belangrijk: Ga niet naar de huisarts toe, maar bel de huisarts of huisartsenpost

Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Aanpak en scenario's

Als er in Nederland een landelijke uitbraak van een infectieziekte is, coördineert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  de bestrijding van de ziekte. Bij de uitbraak van een nieuwe of zeldzame ziekte, zoals het nieuwe coronavirus, roept het RIVM het zogeheten Outbreak Management Team (OMTOutbreak Management Team) bij elkaar. Hierin zitten specialisten met verschillende achtergronden die veel van de desbetreffende ziekte afweten. Na iedere bijeenkomst van het OMT stelt het RIVM een advies op voor het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport .
Nu het nieuwe coronavirus in grote mate is verspreid in ons land, zijn er verschillende scenario’s om hiermee om te gaan. Sinds de toespraak van Mark Rutte zijn ze wel bekend als ‘de 3 scenario’s’. 

Lees meer over de Nederlandse aanpak