In de week van 30 april tot en met 6 mei 2020 was de totale sterfte in Nederland sterk verhoogd. Wel was de oversterfte veel lager dan in voorgaande weken. In totaal zijn 3.101 sterfgevallen gemeld, gewoonlijk verwachten we in deze tijd van het jaar tussen de 2.585 en 2.889 sterfgevallen. Dat is tussen 212 en 516 meer sterfgevallen dan we zouden verwachten. Deze aantallen zijn komen min of meer overeen met de gemelde sterfte aan laboratoriumbevestigde COVID-19 in diezelfde week (347). De sterfte was verhoogd in de leeftijdsgroep 65-74 jaar en sterk verhoogd in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder. De sterfte was in alle provincies verhoogd, met uitzondering van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Sterfte onder mensen die gebruik maken van de Wet langdurige zorg

Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)  heeft de oversterfte onder mensen die gebruik maken van de Wet langdurige zorg onderzocht. Dat zijn mensen die in verpleeg- verzorgingshuis of andere zorgstelling wonen, maar ook mensen die thuis 24-uurs zorg krijgen. De oversterfte onder mensen die langdurige zorg kregen volgde met wat vertraging op de coronacrisis.  In de eerste 10 weken van 2020 overleden er gemiddeld 1.160 mensen per week in deze groep. In week 15, van 6 april tot en met 12 april, werd het hoogste aantal overlijdens in deze groep tot nu toe in 2020 gerapporteerd. In die week waren er 2.400 sterfgevallen. In de week van 27 april tot en met 3 mei waren er 1.400 overlijdens in deze groep.

Overlijdens overige bevolking (niet Wlz) daalt verder

In de eerste tien weken van 2020 waren er onder de overige bevolking gemiddeld 1.972 sterfgevallen per week. In week 14, 30 maart tot en met 5 april, werd het hoogste aantal overlijdens tot nu toe in 2020 gerapporteerd. In die week waren 2.868 sterfgevallen. Daarna daalde het aantal overlijdens tot 2.200 in de week van 13 tot en met 19 april. In de week van 20 tot en met 26 april stagneerde de oversterfte in Nederland. In de week van 27 april tot en met 3 mei daalde de oversterfte weer naar 1.890.

Oversterfte

Sinds half maart 2020 weken wordt er een oversterfte vastgesteld. De opkomende hogere sterfte valt samen met het begin van de corona-epidemie in Nederland. Een flink deel van de oversterfte heeft naar verwachting te maken met COVID-19. Welk deel dat is wordt later duidelijk in de doodsoorzakenregistratie.

Het werkelijke aantal mensen dat in Nederland overlijdt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is hoger dan de gemelde aantallen die het RIVM dagelijks publiceert. Het CBS en RIVM monitoren de sterftecijfers in Nederland. Niet alle mensen die in Nederland overlijden zijn getest op COVID-19. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS - dus ongeacht de doodsoorzaak - ontstaat een completer beeld van de situatie in Nederland.

Nieuwsbericht CBS sterfte cijfers eerste 9 weken corona-epidemie

Het CBS publiceert vandaag een bericht over het aantal mensen dat in de eerste 9 weken van de epidemie is overleden.