Op 5 november 2014 is de Europese aanbesteding van de hrHPV hoog risico Humaan papillomavirus (hoog risico Humaan papillomavirus)-test voor de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gepubliceerd. Het betreft een aanbesteding voor de levering van geautomatiseerde en klinische gevalideerde systemen voor het aantonen van DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) van hoog-risico genotypen van het Humaan Papillomavirus (hrHPV) op klinisch en zelf afgenomen materiaal.

Bij deze Europese aanbesteding is gekozen voor een openbare procedure zodat iedere belangstellende aanbieder een inschrijving kan indienen. Voor een toelichting over de aanbesteding en gunningscriteria, zie www.negometrix.nl. Dit is een digitaal inkoop platform. In verband met het juiste verloop van en de regelgeving rondom aanbestedingsprocedures kunnen belangstellende aanbieders hun vragen uitsluitend stellen via Negometrix.

Voor de aanbestedingen is door het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) een kernteam ingesteld dat alle aanbestedingen voorbereidt. Hierin zijn de Aanbestedende Diensten (het RIVM-CvB en de screeningsorganisaties) vertegenwoordigd. Daarnaast zijn inhoudelijke experts betrokken als adviseurs. Deze adviseurs hebben geen belang bij de uitkomst van de aanbesteding. Het RIVM-CvB is de aanbestedende partij voor de hrHPV hoog risico Humaan papillomavirus (hoog risico Humaan papillomavirus)-test. De voorbereidingen voor de aanbesteding voor de screeningslaboratoria en de zelfafnameset zijn door dit kernteam opgestart.

Deze aanbesteding is een belangrijke stap in de voorbereiding voor de invoering van het vernieuwde bevolkingsonderzoek. In 2016 zijn alle voorbereidingen afgerond en start het vernieuwde bevolkingsonderzoek. Uitstrijkjes van Vrouwen van 30 tot en met 60 jaar die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek worden dan eerst beoordeeld op de aanwezigheid van hrHPV in plaats van op afwijkende cellen, hrHPV veroorzaakt baarmoederhalskanker. Zo is eerder duidelijk of vrouwen risico lopen op het krijgen van baarmoederhalskanker. Bij een positieve test wordt het uitstrijkje ook cytologisch beoordeeld. Deze verandering levert extra gezondheidswinst op. Nederland is het eerste land ter wereld dat screening op hrHPV als primaire screening landelijk gaat invoeren.