Op 9 januari jl. zijn namens de Screeningsorganisaties de aanbestedingsdocumenten voor het IMS Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen), het beeldeninformatiesysteem, gepubliceerd op Tendernet (TenderNet kenmerk 120778).

Deze aanbesteding omvat het leveren en onderhouden van een centraal Image Management Systeem (IMS Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen)) en werkstations voor de opslag, uitwisseling en beoordeling van ongeveer een miljoen onderzoeken per jaar. Het gaat hierbij ook om het leveren van centrale en lokale hardware waaronder bekijk-, beoordeel- en werkstations, netwerkcomponenten en mobiele verbindingen.
Geïnteresseerden kunnen de aanbesteding op TenderNed bekijken. Leveranciers kunnen tot maandag 8 mei inschrijven.