Waar er nu ongeveer 40 laboratoria betrokken zijn bij het bevolkingsonderzoek, zijn dat bij het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vijf. Deze vijf screeningslaboratoria verzorgen zowel de hrHPV hoog risico Humaan papillomavirus (hoog risico Humaan papillomavirus)-analyse als de cytologische beoordeling na een positieve hrHPV-test en bij vervolgonderzoek na 6 maanden.

De selectie van de vijf screeningslaboratoria verloopt via een aanbestedingsprocedure waarvan de voorbereidingen in volle gang zijn. In juni wordt de aanbesteding door de screeningsorganisaties via TenderNed gepubliceerd. Na publicatie wordt u via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht.