De voorbereidingen van de vernieuwingen van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn in gang. Daarbij hoort ook het doen van een drietal aanbestedingen. Namelijk de HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-test, de zelfafnameset en de laboratoria.

Aanbesteding laboratoriumdiensten
De werkzaamheden voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek worden door vijf laboratoria uitgevoerd in plaats van door de huidige 40 laboratoria. De laboratoriumdiensten worden aanbesteed. De opdracht wordt uiteindelijk aan vijf screeningslaboratoria gegund.

Vandaag (24 juni) is de aanbesteding van de laboratoria gepubliceerd op TenderNed. De aanbesteding verloopt via een procedure met voorselectie. Dit betekent dat er twee stappen worden doorlopen; eerst een voorselectie en daarna worden de geselecteerde laboratoria uitgenodigd om een inschrijving (offerte) te doen. Uiterste datum voor het indienen van de aanmelding voor de selectiefase is 17 augustus 2015.

Op 9 juli uur is er een informatiebijeenkomst voor laboratoria over deze aanbesteding.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar TenderNed. Ook communicatie over de aanbesteding gaat uitsluitend via dit platform.

Deze aanbesteding is een belangrijke stap in de voorbereiding voor de invoering van de vernieuwingen van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Aanbesteding zelfafnameset
De zelfafnameset is een van de wijzigingen in het bevolkingsonderzoek. En wordt ingezet om de drempel voor deelname te verlagen. De aanbesteding hiervoor werd 20 mei gepubliceerd.

Aanbesteding HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-test
De HPV-test is eind vorig jaar aanbesteed. Verwachting is dat de voorlopige gunning volgende week plaatsvindt.