De voorbereidingen van de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn in gang, waaronder het uitzetten van een drietal aanbestedingen. Het betreft de HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-test, de zelfafnameset en de screeningslaboratoria. In dit bericht een update van de stand van zaken.

Aanbesteding hrHPV hoog risico Humaan papillomavirus (hoog risico Humaan papillomavirus)-test

Begin juli 2015 heeft de voorlopige gunning van de HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-test plaatsgevonden. Daarna ging de Alcatel-periode van 20 dagen in. Dit is de periode waarin partijen bezwaar konden maken tegen het besluit tot gunning. Twee partijen hebben hier gebruik van gemaakt. Dit zijn dezelfde partijen die eerder een formeel bezwaar hebben gemaakt tegen de aanbesteding.

De definitieve gunningsbeslissing in deze aanbesteding wordt daarom opgeschort. In de tweede week van oktober 2015 verwacht het RIVM de uitspraak van de voorzieningenrechter.

Aanbesteding screeningslaboratoria

Het opschorten van de definitieve gunningsbeslissing in de aanbesteding van de HPV-test heeft vooralsnog geen gevolgen voor de eerste selectiefase van de aanbesteding van de screeningslaboratoria. Uiterste datum voor het indienen van de aanmelding voor de selectiefase blijft 17 augustus 2015. De uitnodiging tot inschrijving voor de tweede fase van de aanbesteding wordt half oktober verwacht, na de uitspraak in beide kort gedingen van de hrHPV-test.

Aanbesteding zelfafnameset

De aanbesteding voor de zelfafnameset werd 20 mei jl. gepubliceerd op TenderNed. De voorlopige gunning in deze aanbesteding vond vrijdag 24 juli jl. plaats. Daarmee is de Alcatel-periode van 20 dagen gestart. In deze periode kunnen partijen bezwaar maken tegen het besluit tot gunning.