Tijdens het symposium van het Kennisnetwerk Biociden gaat op 16 oktober de aandacht uit naar voorwerpen die met biociden zijn behandeld. Er gelden nieuwe regels voor de stoffen die in deze producten zijn verwerkt en de informatie die bedrijven hierover geven aan consumenten.

Ook wordt gesproken over ‘innovatie’ en ‘netwerken’. De titel van het symposium is: ‘Weet wat je in huis hebt’. Biociden zijn namelijk op veel plaatsen te vinden. Ook kennis over biociden is er op meer plekken dan veel mensen denken. En innovatie gebeurt niet zomaar, het is mensenwerk.

De deelnemers gaan met elkaar in gesprek tijdens plenaire presentaties, discussies en interactieve sessies. Hierbij spreken zij over vragen als: Welke mengsels en artikelen zijn ‘behandelde voorwerpen’ en wat zijn daarvan de consequenties? Is innovatie hetzelfde als verduurzaming? Hoe kan het kennisnetwerk helpen nieuwe uitdagingen en eisen het hoofd te bieden en kansen te pakken?

Kennisnetwerk Biociden

Het RIVM coördineert het Kennisnetwerk Biociden. Binnen dit netwerk delen producenten, handelaren, professionele gebruikers, medewerkers van overheidsinstellingen en consumentenorganisaties kennis. Hiermee bevordert het netwerk veilig en doelmatig gebruik van biociden.

Aanmelden

Het symposium vindt donderdag 16 oktober 2014 plaats in Stadion Galgenwaard te Utrecht, van 10.00 tot 17.00 uur. Deelname is kostenloos. Aanmelden kan via de website van het Kennisnetwerk Biociden.