Headerfoto van de internationale conferentie Land Use and Waterquality 2019

Vierde internationale conferentie over landgebruik en waterkwaliteit

Van 3 t/m 6 juni 2019 zal de vierde internationale conferentie ‘Land Use and Water Quality’ (LuWQ Land Use and Water Quality (Land Use and Water Quality)) plaatsvinden in Aarhus, Denemarken. Het RIVM is weer vertegenwoordigd in het organisatiecomité.

Het hoofdthema van de conferentie is het verminderen van de effecten van landbouw en landgebruik op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. De conferentie biedt een platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen en voor discussies tussen wetenschappers, waterbeheerders en beleidsmakers uit diverse disciplines en diverse landen.

De vorige LuWQ - georganiseerd door het RIVM - vond in 2016 plaats in Den Haag. Eerdere edities waren in eveneens in Den Haag (LuWQ2013) en in Wenen (LuWQ2015). Ook bij die edities was het RIVM (mede)organisator.

De deadline voor het indienen van abstracts is verlengd tot 19 oktober 2018. 

Voor meer informatie of aanmelden, zie de website van de conferentie: LuWQ2019.