Laagopgeleide jongeren vertonen vaker een ongezonde leefstijl dan hoogopgeleide jongeren. Ze beginnen hier ook eerder mee. In vergelijking met hoogopgeleide jongeren roken zij meer, gebruiken ze vaker cannabis, drinken ze vaker grote hoeveelheden alcohol en hebben ze vaker op jonge leeftijd riskante seks. De aanpak van deze ongezonde leefstijl is onvoldoende, aldus het RIVM rapport “Middelengebruik en seksueel gedrag van jongeren met een laag opleidingsniveau”, dat vandaag is gepubliceerd.

Analyse

De directe sociale omgeving (vrienden en ouders) speelt een belangrijke rol bij het ongezonde gedrag van laagopgeleide jongeren. Ook sociaal emotionele problemen zijn van invloed, zoals gedragsproblemen en hyperactiviteit. Het huidige aanbod aan preventieve interventies voor jongeren met een lage opleiding is gering. Bovendien sluit het grootste deel van het aanbod onvoldoende aan bij datgene wat van invloed is op het ongezonde gedrag. Pogingen om ongezond gedrag bij jongeren te verminderen werken niet altijd of laten alleen een effect op de korte termijn zien.

Aanbevelingen

Het is van belang dat de sociale omgeving van het kind, en dan vooral de ouders, meer betrokken worden dan nu meestal het geval is. Ook moet de weerbaarheid van jongeren wordt vergroot, zodat ze beter bestand zijn tegen groepsdruk. Aangezien ongezond gedrag vaak al voor de middelbare schoolleeftijd begint, is het belangrijk om de interventies te laten starten in de hoogste groep(en) van de basisschool en door te laten lopen in het voorgezet onderwijs.

Samenwerkende partners

Het RIVM rapport is tot stand gekomen in samenwerking met het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving)), het Trimbos-instituut, de Universiteit Utrecht en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau)). Het rapport bestaat uit een analyse van het Nederlandse deel van de internationale studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)) en uit literatuuronderzoek.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.

 

[link naar rapport invoegen]