Naar verwachting wordt dit jaar de reorganisatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) afgerond. De belangrijkste verandering is dat de ILT alleen de wet gaat handhaven en geen adviezen meer geeft of contact heeft met beleidsmakers. Ook worden alle werkzaamheden van de verschillende inspecties uniform. Het gevolg is dat het meldformulier voor legionella in drinkwater wordt aangepast en dat de afhandeling van deze melding wijzigt. Het is echter nog niet duidelijk of de ILT kwartaaloverzichten van de meldingen naar de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en gaat sturen.

De ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) handhaaft niet bij elke melding boven de 1.000 kve kolonievormende eenheden (kolonievormende eenheden)/l. Aan de hand van verschillende criteria zoals type instelling, aantal kve/l en herhaling van meldingen wordt bepaald of handhaving plaats vindt. Iedere melder ontvangt wel een automatische ontvangstbevestiging waarin wordt gewezen op maatregelen die genomen moeten worden. Het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) heeft, met medewerking van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, de ILT geadviseerd over de informatie die zowel op het meldformulier als op de automatische ontvangstbevestiging zou moeten staan zoals contact opnemen met de GGD voordat derden geïnformeerd worden. De eerder toegezegde kwartaaloverzichten worden mogelijk niet verstrekt omdat de ILT dit niet als een kerntaak ziet. Het LCHV is hierover nog in overleg met de ILT. De komende maanden werkt de ILT nog via de ‘oude’ methode. Zodra bekend is wanneer de nieuwe werkwijze wordt ingevoerd zal het LCHV u hierover berichten.