Sinds 2019 kunnen volwassenen hun leefstijl en gedrag met een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) veranderen. Met de GLI krijgen zij begeleiding en advies over gezonde voeding, eetgewoontes en bewegen. Tot nu toe volgen 48.000 mensen dit programma of hebben dat gedaan. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse rapportage van het RIVM.

In 2018 schatte het RIVM in dat elk jaar ongeveer 23.000 personen zouden beginnen aan de GLI. In 2019 en 2020 waren dat er ruim de helft minder, onder andere door de coronapandemie. In 2021 zijn er 24.000 personen gestart. Voor 2022 zijn alleen de cijfers tot mei bekend. In deze maanden waren er minder nieuwe deelnemers dan in dezelfde periode van 2021. 

Relatief slechte gezondheid

De deelnemers hebben een relatief hoog BMI Body Mass Index (Body Mass Index) (Body Mass Index), een maat voor overgewicht, voordat zij aan de GLI beginnen. Hun gezondheid is slechter dan gemiddeld. Zo heeft meer dan de helft problemen met lopen en bewegen, en pijn of andere ongemakken. Ook gebruiken deelnemers meer medische zorg dan gemiddeld. 

Veranderingen tijdens behandeling GLI

Van ruim 3000 deelnemers zijn gedetailleerde gegevens vastgelegd in het GLI-register. Van een klein deel daarvan (660 mensen) zijn nu voor het eerst gegevens bekend over de mogelijke effecten van de GLI, 9 maanden na hun start. Zo raakten zij gemiddeld ruim 3% van hun gewicht kwijt. De score die deelnemers aan hun kwaliteit van leven geven steeg van 58,0 naar 65,6 (op een schaal van 100). Verder gaf ongeveer de helft van de deelnemers aan dat ze minder problemen hadden met mobiliteit, dagelijkse activiteiten, pijn en angst en somberheid.

Over de Gecombineerde Leefstijlinterventie 

Het RIVM volgt de ontwikkelingen van de GLI sinds 2019 in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Twee keer per jaar brengt het RIVM gegevens over de GLI naar buiten. Deze gegevens komen uit declaratiedata van de zorgverzekeraars en sinds augustus 2021 ook uit het GLI-register. Dit register wordt steeds verder aangevuld met gegevens van deelnemers.