Bent u fysiotherapeut, leefstijlcoach, diëtist of oefentherapeut en bent u al een aanbieder van een gecombineerde leefstijlinterventie? Dan kunt u de gegevens van uw deelnemers invoeren in het GLI-register. Hiervoor moeten GLI-deelnemers eerst een toestemmingsformulier ondertekenen.

Inloggen GLI-register

 

Toestemmingsformulier

Het GLI-register maakt het mogelijk om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de (kosten)effectiviteit van de GLI. Hier moet uw GLI-deelnemer eerst toestemming voor geven. Dit gaat via het ondertekenen van een toestemmingsformulier

Wil uw GLI-deelnemer geen toestemmingsformulier tekenen? Dan mag u zijn of haar gegevens niet in het GLI-register opnemen.

Lees meer over het toestemmingsformulier

 

Aanmelden GLI-register

Om gebruik te maken van het GLI-register moet u zich eerst aanmelden. Eerst meldt uw praktijk zich aan. U wijst een GLI-contactpersoon aan binnen uw praktijk die de aanmelding regelt. Heeft u een zelfstandige praktijk? Dan regelt u de aanmelding zelf. Vervolgens kunnen GLI-behandelaren binnen de praktijk zich aanmelden bij het GLI-register.

Bent u aangemeld bij het GLI-register en heeft de praktijk waarvoor u de GLI aanbiedt bevestigd dat u voor hen werkt? Dan kunt u daarna inloggen in het GLI-register.

Wilt u zichzelf aanmelden voor het GLI-register? Dan moeten uw gegevens in het AGBAlgemeen GegevensBeheer-register op orde zijn. Controleer daarom eerst uw gegevens in het AGB-register. Kloppen uw gegevens? Houd dan bij uw aanmelding voor het GLI-register uw AGB-codes bij de hand.

 • Uw eigen AGB-code
 • AGB-code van de praktijk waarvoor u de GLI aanbiedt

Lees meer over aanmelden bij het GLI-register

Gebruikt u Evry voor uw gegevensregistratie? Dan doet u automatisch mee aan de pilot elektronisch patiëntendossier. U kunt de gegevens van uw GLI-deelnemers in een speciale GLI-module binnen uw elektronisch patiëntendossier invoeren. U moet uzelf wel aanmelden voor het GLI-register. Dit is nodig om u de opdracht- en verwerkersovereenkomst te sturen. Ook krijgt u via deze weg toegang tot spiegelinformatie.

Lees meer over de pilot elektronisch patiëntendossier


Maakt u gebruik van het GLI-register? Zorg er dan voor dat de gegevens van uw praktijk in het AGBAlgemeen GegevensBeheer-register up-to-date zijn. Het is belangrijk dat de volgende gegevens kloppen:

 • Onderneming: de naam van de praktijk waarvoor u de GLI aanbiedt
 • Vestiging: het adres van de vestiging van de praktijk waarvoor u de GLI aanbiedt
 • E-mailadres van de onderneming: het e-mailadres van de praktijk waarvoor u de GLI-aanbiedt
 • Zorgverlener: uw eigen naam
 • GLI-licentie: Uw eigen GLI-licentie

Het vestigingsadres van de praktijk waarvoor u de GLI aanbiedt wordt niet gebruikt in de onderzoeken. Deze gegevens zijn alleen nodig voor het sluiten van een overeenkomst tussen uw praktijk en de beheerder van het GLI-register (MRDM).

Controleer uw gegevens in het AGB-register


Registreert u gegevens van uw GLI-deelnemers in het GLI-register? Dan kunt u de resultaten van uw deelnemers vergelijken met de gemiddelde resultaten van andere GLI-behandelaars. Dit gebeurt anoniem. U weet dus niet met welke aanbieders u uw resultaten vergelijkt.

Wat u onder andere kunt vergelijken met spiegelinformatie:

 • metingen: zoals de gemiddelden van leeftijd (bij intake), buikomtrek, gewicht, BMIBody Mass Index en de scores van de vragen over kwaliteit van leven.
 • aanbiedersgroep: gemiddelden van GLI-aanbieders in het hele land, per GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-regio, per GLI-programma.

De spiegelinformatie wordt wekelijks geüpdatet vanuit het GLI-register.

 

Toegang tot spiegelinformatie

Registreert u gegevens in het GLI-register? Dan krijgt automatisch inloggegevens van MRDM voor spiegelinformatie. U heeft toegang tot spiegelinformatie als u:

 • gegevens registreert in het GLI-register
 • meer dan 10 GLI-deelnemers heeft

U kunt alleen gegevens inzien van een GGD-regio, GLI-programma als er:

 • meer dan 10 behandelaren zijn die ieder meer dan 10 deelnemers hebben

Deze eisen zorgen ervoor dat informatie niet te herleiden is tot een deelnemer of een GLI-behandelaar.

Op dit moment is er nog geen spiegelinformatie beschikbaar. U krijgt een e-mail zodra er spiegelinformatie beschikbaar is. 


 

Vragen over het GLI-register

Heeft u zich aangemeld voor het GLI-register en is de aanmelding goedgekeurd door de praktijk waarvoor u de GLI aanbiedt? Dan kunt u inloggen in het GLI-register. U doet dit met uw e-mailadres en een wachtwoord. Ook heeft u uw mobiele telefoon nodig om in te loggen. Dit noemen we multifactorauthenticatie. 

Dit kan op twee manieren via een:

 • code via een autorisatie-app op uw telefoon
 • sms-code, die u ontvangt op uw telefoon

Inloggegevens aanvragen

Heeft u zich aangemeld voor het GLI-register? Dan moet de praktijk waarvoor u de GLI aanbiedt bevestigen dat u voor hen werkt. 

Lees meer over aanmelden voor het GLI-register op de website van MRDM


Op drie verplichte meetmomenten, namelijk bij:

 • intake
 • einde behandelfase
 • einde onderhoudsfase

Bij de intake vult u algemene gegevens, groepsgegevens en meetgegevens in. Bij de laatste twee meetmomenten vult u doorgaans alleen meetgegevens in.

Vaker gegevens invoeren

U mag vaker gegevens invoeren, maar dit is niet verplicht. 


De GLI is een preventieve behandeling die uit de zorgverzekering betaald wordt. Dit is nog niet eerder gedaan. Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om de eerste zeven jaar na invoering uitgebreid onderzoek te doen naar de GLI. Voor dit onderzoek is het nodig om gegevens van deelnemers te registreren. De onderzoeksresultaten zijn nodig voor de beslissing om de GLI ook na de eerste zeven jaar te vergoeden.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  gebruikt de gegevens in het GLI-register vervolgens voor wetenschappelijk onderzoek naar:

 • de effectiviteit van de GLI programma’s
 • de spreiding van het GLI-aanbod in Nederland
 • het bereik van de GLI-programma’s
 • de kosten van de GLI
 • de kosteneffectiviteit van de GLI-programma’s

Het RIVM brengt twee keer per jaar een rapport uit over de ontwikkeling van de GLI. 
 


Ja, afhankelijk van welk Excel-bestand u heeft gebruikt.

MRDM kan uw Excel-bestand verwerken onder de volgende voorwaarden:

 • Schriftelijke toestemming van deelnemers voor opname van gegevens in het GLI-register 
 • Excel-bestand van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of het CooL Excel bestand
 • Lay-out is niet veranderd, dus geen kolommen of tabbladen toegevoegd of weggehaald

Lees meer over het laten overzetten van uw Excel-bestand


Werkzaamheid (effectiviteit) van de GLI

 • Welke effecten bereiken deelnemers? Bijvoorbeeld gewichtsverlies.
 • Is er een verschil in effecten tussen de verschillende GLI-programma’s?
 • Zijn er groepen deelnemers te onderscheiden waarbij de GLI beter of slechter werkt dan gemiddeld?

 

Aanbod aan GLI-programma’s

 • Welke GLI programma’s worden aangeboden?
 • Wat is de spreiding over het land?
 • Kan iemand altijd terecht bij een GLI-programma, ongeacht woonplaats?

 

Bereik van GLI-programma’s

 • Wat zijn kenmerken van deelnemers aan de GLI?
 • Zitten er verschillen in deelnemers tussen de verschillende GLI-programma’s?

 

Kosten(effectiviteit) van de GLI

 • Hoeveel geld geven zorgverzekeraars uit aan de gecombineerde leefstijlinterventie?
 • Wat is de gezondheidswinst in verhouding tot de kosten van de GLI?

Ik wil gegevens van een deelnemer invoeren samen met andere GLI-behandelaren. Wat moet ik doen?

In het GLI-register kunt u géén gegevens delen met andere GLI-behandelaren, ook als u samen één groep begeleidt. 
Als u deelnemers begeleidt samen met andere GLI-behandelaren en een gedeelte van de gegevens vastlegt, dan kunt u het volgende doen: 

 1. U wijst onderling één GLI-behandelaar aan die de gegevens namens het behandelteam invoert.
 2. U geeft onderling de gegevens aan elkaar door buiten het GLI-register om. U doet dit op de voor u gebruikelijke manier.
 3. Eén GLI-behandelaar meldt zich aan bij het GLI-register en voert alle gegevens van de GLI-deelnemer in. 
 4. Deze GLI-behandelaar geeft in het GLI-register ook aan welke beroepsgroepen samenwerken in het behandelteam.

U wijst dus één GLI-behandelaar aan die alle gegevens van de GLI-deelnemer invoert namens uw behandelteam.

model van het proces van gegevens invoeren met andere behandelaren in het GLI-register

 

Waarom kan ik niet samen met andere GLI-behandelaren gegevens invoeren?

In het GLI-register zitten medische gegevens van deelnemers. Voor dit type gegevens is een hoge graad van gegevensbeveiliging noodzakelijk. Een GLI-behandelaar kan daarom alleen gegevens invoeren en zien van zijn/haar eigen GLI-deelnemers. In het GLI-register worden géén afspraken of contracten tussen GLI-aanbieders vastgelegd over het delen van gegevens. Het is daarom niet mogelijk om meerdere behandelaren toegang te geven tot de gegevens van de GLI-deelnemer.
 

Wat als we apart een gedeelte van de gegevens over de GLI-deelnemer invoeren?

Wij raden ten zeerste af dat iedere GLI-behandelaar een gedeelte van de gegevens van een deelnemer invoert. 

 • Iedere GLI-behandelaar die een gedeelte van de gegevens wil invoeren moet zich aanmelden bij het GLI-register. Dit kost tijd die mogelijk niet opweegt tegen het doorgeven van meetgegevens aan de behandelaar die de registratie verzorgt.
 • U kunt alleen gegevens invoeren wanneer de GLI-deelnemer toestemming heeft gegeven voor het opnemen van gegevens in het GLI-register. U moet dan twee keer de toestemmingsverklaring van de deelnemer uitvragen. Dit is belastend voor de GLI-deelnemer en de GLI-behandelaren.
 • Invoeren van gegevens door meerdere behandelaren is foutgevoelig. In het GLI-register kunt u géén gegevens delen over individuele deelnemers. Het apart invoeren van gegevens over dezelfde deelnemer betekent dat wij de gegevens later moeten samenvoegen. Dit is foutgevoelig en leidt tot onbetrouwbare gegevens.

Hoe kan mijn behandelteam inzicht krijgen in de resultaten?

In het GLI-register wordt spiegelinformatie gemaakt. Spiegelinformatie laat de gemiddelde resultaten zien van al uw deelnemers en vergelijkt deze resultaten met andere GLI-behandelaren binnen uw GLI-programma of regio. U kunt de spiegelinformatie downloaden en delen met anderen als u dat wilt.

Spiegelinformatie komt beschikbaar wanneer voldoende GLI-behandelaren gegevens hebben ingevoerd over ten minste 10 deelnemers. U krijgt een bericht wanneer uw spiegelinformatie klaarstaat.