siliconen borstimplantaat

In juni 2016 publiceerde RIVM de resultaten van een onderzoek naar siliconen borstimplantaten in Nederland. Fabrikanten hebben sindsdien gewerkt aan het ophelderen van enkele tegenstrijdige bevindingen en het verbeteren van hun technische dossiers. Deze rapportage beschrijft de stand van zaken in oktober 2017. Verder wordt de anonimiteit van de fabrikanten opgeheven.

&nbsp