Het draaiboek van de hielprikscreening is geactualiseerd. Alfa-thalassemie (HbH ziekte) en bèta-thalassemie (major) zijn toegevoegd aan de aandoeningen waarop wordt gescreend.

Dit waren tot voor kort nevenbevindingen van de screening op sikkelcelziekte. Daarnaast werd een nieuwe paragraaf ingevoegd over nadelen van de screening, een hoofdstuk over het gebruik van restantbloed en een bijlage met de indicatoren en bijbehorende streefwaardes. Ook vonden enkele revisies plaats: van de vooropleidingseisen voor screeners, van de registratie en het gebruik van gegevens, van de kwaliteitseisen voor screeningslaboratoria en van de verwijstermijnen.