Addendum De Regieraad van de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) publiceert op 19 april 2016 een addendum bij de WIP-richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieklasse 1.

Aanleiding zijn signalen dat bepaalde OK’s operatiekamers (operatiekamers) na metingen conform VCCN Vereniging Contamination Control Nederland (Vereniging Contamination Control Nederland) Richtlijn 7 (RL7) niet bleken te voldoen aan de gestelde prestatie-eisen voor het beschermde gebied. De vorm en/of de omvang van het beschermd gebied vertoonden afwijkingen ten opzichte van het veronderstelde beschermde gebied conform de prestatie-eisen van het luchtbehandelingsysteem. In de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-richtlijn ’Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieklasse 1’ wordt gerefereerd aan RL7 als methode voor het testen en classificeren van OK’s en opdekruimten in rust. In het addendum staat aangegeven welke conclusies de Regieraad van de Werkgroep Infectie Preventie trekt over het gebruik van RL7. Het addendum is toegevoegd aan de richtlijn, maar is ook te downloaden in de rechterkolom op deze pagina. Hier kunt u ook de WIP-richtlijn ' Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieklasse 1’ vinden.