In de afgelopen weken is er in de media regelmatig aandacht geweest voor de financiële situatie van de firma NRG Nuclear Research and consultancy Group (Nuclear Research and consultancy Group) (Nuclear Research and consultancy Group) in Petten. NRG is een belangrijke producent van medische radio-isotopen, dat zijn radioactieve stoffen die in ziekenhuizen worden gebruikt voor therapie en diagnose, vooral bij kanker, maar ook bij andere aandoeningen. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM een eerste verkenning gedaan van de beschikbaarheid van medische radio-isotopen in Nederland.

De informatie in de notitie is gebaseerd op openbare bronnen. Het biedt geen volledig beeld van mogelijke gevolgen.

De hoofdconclusies zijn:

Als Petten vandaag zou stoppen met de productie van medische radio-isotopen, dan ontstaan in Nederland tekorten aan de isotopen molybdeen-99 en iridium-192, en mogelijk ook jodium-131. Deze isotopen worden gebruikt om diagnoses te stellen, voor therapie bij kanker en voor therapie aan de schildklier. Een tekort aan deze isotopen betekent een mindere kwaliteit van zorg voor veel patiënten. Denk daarbij aan een minder goede kankertherapie bijvoorbeeld met minder geschikte isotopen, of een diagnose die later gesteld kan worden dan normaal.

Medische radio-isotopen worden voor het grootste gedeelte geproduceerd in kernreactoren en hot cell laboratoria. Hot cell laboratoria zijn speciale laboratoria waarin met hoogradioactieve stoffen gewerkt kan worden. Er zijn maar een paar laboratoria in de wereld die geschikt zijn voor het (chemisch) bewerken en veilig verpakken van medische radio-isotopen. Het hot cell laboratorium in Petten is daar één van. Andere hot cell laboratoria dan het lab in Petten kunnen dit werk in principe overnemen. Hiervoor zijn echter verbouwingen en nieuwe vergunningen nodig, dat zal enkele jaren duren voordat dat een feit is. Ook zijn er alternatieve productiemethoden in ontwikkeling, waarbij geen kernreactor maar een deeltjesversneller wordt gebruikt. Ook dat zal nog minimaal enkele jaren duren, voordat die technieken commercieel beschikbaar worden.