In de afgelopen weken is er in de media regelmatig aandacht geweest voor de financiële situatie van de firma NRG Nuclear Research and consultancy Group (Nuclear Research and consultancy Group) (Nuclear Research and consultancy Group) in Petten. NRG is een belangrijke producent van medische radio-isotopen, dat zijn radioactieve stoffen die in ziekenhuizen worden gebruikt voor therapie en diagnose, vooral bij kanker, maar ook bij andere aandoeningen. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM een eerste verkenning gedaan van de beschikbaarheid van medische radio-isotopen in Nederland.