De Adviescommissie Drugsbeleid heeft advies uitgebracht aan minister Klink over het drugsbeleid in Nederland. Het advies wordt verwerkt in de integrale drugsnota en naar de Tweede Kamer gestuurd. De commissie baseerde zich mede op een rapport van het CAM Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs) en het RIVM-rapport: Ranking van drugs.

Meer informatie vindt u onder 'Downloads'.