Op 6 juni kwamen verschillende deskundigen bijeen om de VRE vacomicineresistente enterokok (vacomicineresistente enterokok)-uitbraak in een aantal ziekenhuizen te bespreken. Zij zijn van mening dat deze bacterie over het algemeen niet zorgt voor veel extra ziekte bij patiënten. Veel patiënten zijn drager van de bacterie zonder dat deze een infectie veroorzaakt. Om een beter beeld te krijgen hoe vaak de VRE-bacterie in Nederlandse ziekenhuizen voorkomt, zijn een aantal verbeterpunten mogelijk op het gebied van screening, diagnostiek en typering van de VRE-bacterie. Verder worden ziekenhuizen opgeroepen om uitbraken te blijven melden via het meldpunt ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het deskundigenberaad over de VRE-bacterie in ziekenhuizen.

Deskundigenberaad

In Nederland komt de VRE vacomicineresistente enterokok (vacomicineresistente enterokok)-bacterie in verschillende ziekenhuizen voor. Deze bacterie is een darmbacterie (enterokok) die niet meer behandeld kan worden met het antibioticum vancomycine (vancomycine-resistente enterokok). Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM organiseerde op verzoek van verschillende partijen uit het veld een deskundigenberaad. Op 6 juni spraken verschillende deskundigen op het gebied van ziekenhuisinfecties met elkaar om het probleem in kaart te brengen. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft het advies vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.


Zelden gevaarlijk

De deskundigen zijn van mening dat de VRE-bacterie over het algemeen niet heel ziekmakend is. Mensen zijn vaak drager van de bacterie zonder dat deze bacterie een infectie veroorzaakt. De bacterie kan problemen geven bij mensen die op de intensive care liggen of mensen met bloedziekten. Het komt slechts zelden voor dat de VRE-bacterie bij deze patiënten een ernstige infectie veroorzaakt. De deskundigen benadrukken het belang van een strikt hygiënebeleid om te zorgen dat de bacterie zich in ziekenhuizen niet verder verspreidt.

Standaardisering onderzoek

Om een beter overzicht te krijgen hoe vaak de VRE-bacterie in Nederlandse ziekenhuizen voorkomt en hoe deze zich verspreidt zijn een aantal verbeterpunten mogelijk. Dit kan binnen het huidige meldingsysteem. De deskundigen concluderen dat ziekenhuizen de screening op, de diagnostiek naar en de typering van de VRE-bacterie op verschillende manieren doen. Dit maakt het moeilijk om een goed overzicht te krijgen van de VRE-problematiek in de Nederlandse ziekenhuizen. Daarom neemt het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM het initiatief om ervoor te zorgen dat de verschillende ziekenhuizen laboratoriumdiagnostiek op dezelfde manier gaan uitvoeren.


Uitbraken melden

Daarnaast vraagt het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM de ziekenhuizen uitbraken van de VRE-bacterie te melden via het meldpunt ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie dat is opgezet door het RIVM samen met de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie.