VRE vacomicineresistente enterokok (vacomicineresistente enterokok) is de afkorting van vancomycine-resistente enterokok. De enterokok is een bacterie die bij mensen in de darmen voorkomt. Bij gezonde mensen is deze bacterie ongevaarlijk. Bij ernstig zieke patiënten kan deze bacterie een infectie veroorzaken waarvoor behandeling met antibiotica noodzakelijk is. Wanneer deze bacterie niet meer reageert op de behandeling met antibiotica die gewoonlijk worden voorgeschreven voor enterokokken spreken we van VRE. Dit betekent dat infecties veroorzaakt door de VRE-bacterie moeilijk te behandelen zijn. 

Over het algemeen hebben gezonde mensen die de VRE vacomicineresistente enterokok (vacomicineresistente enterokok)-bacterie bij zich dragen geen klachten. Bij ernstig zieke patiënten in het ziekenhuis kan de VRE-bacterie wel infecties veroorzaken. Ook bij ernstig zieke patiënten veroorzaakt de bacterie slechts zelden ernstige infecties. Het probleem is dat de VRE-bacterie ongevoelig is voor veel soorten antibiotica. Deze bacterie is dan ook alleen te behandelen met speciale antibiotica.

De VRE vacomicineresistente enterokok (vacomicineresistente enterokok)-bacterie kan via contact met de ontlasting of besmette voorwerpen (zoals de toiletbril, deurkruk) overgedragen worden. Overdracht van de bacterie kan voorkomen worden door hygiënemaatregelen strikt na te leven.

Het is niet precies bekend hoe vaak de VRE vacomicineresistente enterokok (vacomicineresistente enterokok)-bacterie in ziekenhuizen voorkomt. Ziekenhuizen zijn niet verplicht om een uitbraak van de VRE-bacterie te melden. In het deskundigenberaad op 6 juni  is aangegeven dat het wenselijk is om een beter beeld te krijgen van de omvang en verspreiding van de VRE-bacterie in ziekenhuizen. Het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  neemt het initatief om te zorgen dat laboratoria onderzoeken (screening, diagnostiek en typering) op dezelfde manier uitvoeren. Verder heeft het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) Centrum Infectieziektebestrijding  van het RIVM ziekenhuizen gevraagd om uitbraken van de VRE-bacterie te melden via het meldpunt ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie.

Er zijn twee problemen. Ten eerste kunnen ernstig zieke mensen in het ziekenhuis die deze bacterie krijgen nog zieker worden. In de praktijk gebeurt dit slechts zelden. Ten tweede is er een kleine kans dat de VRE vacomicineresistente enterokok (vacomicineresistente enterokok)-bacterie de ongevoeligheid voor het antibioticum vancomycine overdraagt op andere bacteriën. In het ziekenhuis komen verschillende bacteriën voor die alleen te behandelen zijn met het middel vancomycine. Bijvoorbeeld de MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) Methicillin-resistant Staphylococcus aureus -bacterie. Als deze ook ongevoelig wordt voor vancomycine en een ernstig zieke patiënt besmet, kan deze patiënt alleen nog behandeld worden met middelen die meer bijwerkingen hebben of waar minder klinische ervaring mee is.

Op 6 juni 2012 heeft het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM een deskundigenberaad georganiseerd. Verschillende deskundigen hebben de problematiek met betrekking tot de VRE vacomicineresistente enterokok (vacomicineresistente enterokok)-bacterie besproken. Uit het overleg konden de volgende conclusies getrokken worden: De VRE-bacterie lijkt niet heel ziekmakend. Veel patiënten in ziekenhuizen zijn drager van de VRE-bacterie zonder er zieker van te worden. Om een beter beeld te krijgen hoe vaak de VRE-bacterie in Nederlandse ziekenhuizen voorkomt, neemt het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) het initiatief om zorgen dat de laboratorium onderzoeksmethoden in de verschillende ziekenhuizen op dezelfde manier uitgevoerd gaan worden.

Verder vraagt het RIVM de ziekenhuizen om uitbraken van de VRE-bacterie te melden via het meldpunt ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie.

De deskundigen benadrukken het belang van het naleven van een strikt hygiënebeleid in ziekenhuizen om te zorgen dat de bacterie zich niet verder verspreid.