Wat is de VREvacomicineresistente enterokok-bacterie?

VRE is de afkorting van vancomycine-resistente enterokok. De enterokok is een bacterie die bij mensen in de darmen voorkomt. Bij gezonde mensen is deze bacterie ongevaarlijk. Bij ernstig zieke patiënten kan deze bacterie een infectie veroorzaken waarvoor behandeling met antibiotica noodzakelijk is. Wanneer deze bacterie niet meer reageert op de behandeling met antibiotica die gewoonlijk worden voorgeschreven voor enterokokken spreken we van VRE. Dit betekent dat infecties veroorzaakt door de VRE-bacterie moeilijk te behandelen zijn. 

Is deze bacterie gevaarlijk?

Over het algemeen hebben gezonde mensen die de VRE-bacterie bij zich dragen geen klachten. Bij ernstig zieke patiënten in het ziekenhuis kan de VRE-bacterie wel infecties veroorzaken. Ook bij ernstig zieke patiënten veroorzaakt de bacterie slechts zelden ernstige infecties. Het probleem is dat de VRE-bacterie ongevoelig is voor veel soorten antibiotica. Deze bacterie is dan ook alleen te behandelen met speciale antibiotica.

Hoe kun je de VRE-bacterie krijgen?

De VRE-bacterie kan via contact met de ontlasting of besmette voorwerpen (zoals de toiletbril, deurkruk) overgedragen worden. Overdracht van de bacterie kan voorkomen worden door hygiënemaatregelen strikt na te leven.

Komen uitbraken met de VRE-bacterie vaak voor?

Het is niet precies bekend hoe vaak de VRE-bacterie in ziekenhuizen voorkomt. Ziekenhuizen zijn niet verplicht om een uitbraak van de VRE-bacterie te melden. In het deskundigenberaad op 6 juni  is aangegeven dat het wenselijk is om een beter beeld te krijgen van de omvang en verspreiding van de VRE-bacterie in ziekenhuizen. Het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu neemt het initatief om te zorgen dat laboratoria onderzoeken (screening, diagnostiek en typering) op dezelfde manier uitvoeren. Verder heeft het CIbCentrum Infectieziektebestrijding van het RIVM ziekenhuizen gevraagd om uitbraken van de VRE-bacterie te melden via het meldpunt ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie.

Wat is het risico van een uitbraak met de VRE-bacterie?

Er zijn twee problemen. Ten eerste kunnen ernstig zieke mensen in het ziekenhuis die deze bacterie krijgen nog zieker worden. In de praktijk gebeurt dit slechts zelden. Ten tweede is er een kleine kans dat de VRE-bacterie de ongevoeligheid voor het antibioticum vancomycine overdraagt op andere bacteriën. In het ziekenhuis komen verschillende bacteriën voor die alleen te behandelen zijn met het middel vancomycine. Bijvoorbeeld de MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus-bacterie. Als deze ook ongevoelig wordt voor vancomycine en een ernstig zieke patiënt besmet, kan deze patiënt alleen nog behandeld worden met middelen die meer bijwerkingen hebben of waar minder klinische ervaring mee is.

Wat gaat er gebeuren?

Op 6 juni 2012 heeft het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM een deskundigenberaad georganiseerd. Verschillende deskundigen hebben de problematiek met betrekking tot de VRE-bacterie besproken. Uit het overleg konden de volgende conclusies getrokken worden: De VRE-bacterie lijkt niet heel ziekmakend. Veel patiënten in ziekenhuizen zijn drager van de VRE-bacterie zonder er zieker van te worden. Om een beter beeld te krijgen hoe vaak de VRE-bacterie in Nederlandse ziekenhuizen voorkomt, neemt het CIb het initiatief om zorgen dat de laboratorium onderzoeksmethoden in de verschillende ziekenhuizen op dezelfde manier uitgevoerd gaan worden.

Verder vraagt het RIVM de ziekenhuizen om uitbraken van de VRE-bacterie te melden via het meldpunt ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie.

De deskundigen benadrukken het belang van het naleven van een strikt hygiënebeleid in ziekenhuizen om te zorgen dat de bacterie zich niet verder verspreid.