De Gezondheidsraad heeft op 24 mei geadviseerd over mogelijke verbeteringen in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Er wordt onder andere voorgesteld om uitstrijkjes primair te testen op hoog risico typen van het humaan papillomavirus (hrHPV hoog risico Humaan papillomavirus (hoog risico Humaan papillomavirus)). Als hrHPV gevonden wordt, volgt een test op afwijkende cellen. Binnen 3 maanden neemt de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een standpunt in over het advies.