De Gezondheidsraad en het RIVM adviseren om medisch kwetsbare groepen, gezondheidswerkers en mantelzorgers die met patiënten in contact komen te vaccineren tegen Nieuwe Influenza A (H1N1). Minister Klink van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft dit advies overgenomen.

Op 17 augustus is het advies ‘Vaccinatie tegen pandemische influenza A/H1N1 2009: doelgroepen en prioritering’ aangeboden aan de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Dit gezamenlijke advies van de Gezondheidsraad en het RIVM is de weerslag van een deskundigenberaad op 10 augustus.

Men adviseert vaccinatie aan te bieden aan de volgende (risico-)groepen:

  • Iedereen die jaarlijks een oproep krijgt voor de seizoensgriepvaccinatie. Dit zijn mensen met een medisch risico en alle 60-plussers.
  • Zwangere vrouwen uit een medische risicogroep, maar dan alleen tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap. Voor zwangere vrouwen die niet tot een medische risicogroep horen bevelen de deskundigen geen vaccinatie aan.
  • Gezondheidszorgpersoneel met mogelijk direct contact met patiënten uit de eerder gedefinieerde medische risicogroepen.
  • Gezinsleden en mantelzorgers van mensen met een zeer hoog risico op ernstige ziekte en sterfte door griep.

De deskundigen raden op dit moment algehele vaccinatie van de Nederlandse bevolking niet aan.

Het advies is opgesteld op basis van soms relatief beperkte kennis, zowel over de tot nu toe getroffen patiënten als over het beloop van de pandemie. Bovendien kan de pandemie de komende tijd veranderen. De deskundigen hebben besloten in september opnieuw bijeen te komen om de stand van zaken te bespreken. Juist vanwege de onvoorspelbaarheid van het beloop en de ernst van de pandemie, kan het zijn dat die bijeenkomst leidt tot aanvullende aanbevelingen tot vaccinatie.