Vanaf vandaag stelt het RIVM de nieuwe versie van AERIUS Calculator beschikbaar. Met AERIUS Calculator 2019 kunnen initiatiefnemers, adviesbureaus en overheden de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen. De AERIUS Calculator 2019 heeft niet meer de specifieke functionaliteiten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Aanleiding hiervoor is de recente uitspraak van de Raad van State (RvS) dat het PAS niet gebruikt mag worden als basis voor toestemmingsverlening.

In deze nieuwe versie, AERIUS Calculator 2019, zijn onderliggende gegevens en rekenmodellen geactualiseerd. Ook zijn in de nieuwe versie van AERIUS Calculator de gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden voor gebruikers verbeterd.

Meer informatie over de nieuwe functionaliteiten en het toepassingsbereik van AERIUS Calculator 2019 is terug te vinden op www.aerius.nl.

Foto: Martijn Beekman