Het ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)-project AERIUS is genomineerd voor de Computable Award in de categorie Overheid. Het RIVM is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van AERIUS. Gebruikers bepalen welk van de genomineerde projecten de award wint. Stemmen kan tot 9 oktober 2016.

Nominatie

De Computable Award is de belangrijkste ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)-prijs van Nederland. Volgens het juryrapport laat AERIUS zien hoe ICT kan bijdragen aan optimale dienstverlening van de overheid aan MKB midden- en kleinbedrijf (midden- en kleinbedrijf) en burgers. “Iedereen weet dat het aanvragen van een vergunning een traject is met veel administratieve stappen die veel tijd in beslag nemen. Met AERIUS behoort dit tot het verleden” aldus de jury.
U kunt tot 9 oktober op AERIUS stemmen. Om stemfraude te voorkomen is aanmelden verplicht.

AERIUS en het RIVM

AERIUS ondersteunt de vergunningverlening en ruimtelijke planvorming rond Natura 2000-gebieden en monitoring van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Sinds 1 april 2016 is het beheer en de doorontwikkeling van het complete AERIUS-instrumentarium door het ministerie van Economische Zaken overgedragen aan het RIVM.  Het RIVM zal AERIUS in de komende jaren verder ontwikkelen zodat het informatiesysteem ook andere toepassingen krijgt, bijvoorbeeld voor de Omgevingswet.

ICT zoals het bedoeld is

AERIUS is ICT zoals het bedoeld is: maximale gebruiksvriendelijkheid. Dat blijkt uit de waardering door gebruikers.

“Met AERIUS krijgen we snel en goed zicht op stikstofeffecten van investeringen. Dat is belangrijk voor ons als bedrijf, maar zeker ook voor de BV Nederland”
Arend Vrijma, Europees Massagoed-Overslagbedrijf

“AERIUS integreert alle kaarten, data en rekenprogramma’s in één instrument. Eindelijk een overzichtelijk beeld van de stikstofbijdragen in relatie tot de Natura2000-gebieden”
Marion Pross, Vergunningverlener Provincie Zeeland

Stemmen

Stemmen kan via de website van Computable. Ga naar de categorie ICT-project Overheid en klik op Ministerie van Economische zaken (Aerius). Op dinsdag 1 november 2016 zal de winnaar bekend worden gemaakt.