A.M. de Roda Husman

Per 1 mei is Ana Maria de Roda Husman (afdelingshoofd Milieu bij LZO) benoemd tot hoogleraar op de profileringsleerstoel ‘Global changes en milieuoverdraagbare infectieziekten: Kwantificering van volksgezondheidsrisico’s’ bij het Institute of Risk Assessment Sciences ( IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences)) van de Universiteit van Utrecht.

De komende vijf jaar zal Ana Maria De Roda Husman een impuls geven aan het kwantitatief microbiologisch onderzoek op het gebied van volksgezondheidsrisico's door blootstelling aan ziekteverwekkers in het milieu.

De benoeming is een erkenning voor het werk dat Ana Maria met haar onderzoeksgroep uitvoert bij het RIVM op het gebied van milieuoverdraagbare infectieziekten. Op het gebied van milieuoverdraagbare infectieziekten heeft Ana Maria een toonaangevende nationale en internationale reputatie. Zij werkt mee in verschillende projecten en netwerken en adviseert aan nationale en internationale overheden (o.a. EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit), ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control) en WHO World Health Organization (World Health Organization)). Zij vervult hierin een wereldwijde voortrekkersrol. Met de benoeming van Ana Maria de Roda Husman wordt de bestaande strategische samenwerking tussen RIVM en IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences) verder versterkt en uitgebouwd.