Werkende mantelzorgers ervaren geen slechtere gezondheid dan werkenden zonder mantelzorgtaken. Dat blijkt uit een analyse van het RIVM onder 1880 werkenden die in 2014/2015 deel hebben genomen aan de zogeheten Landelijke Monitor Proeftuinen (LMP landelijke monitor proeftuinen populatiemanagement (landelijke monitor proeftuinen populatiemanagement)). 

Daarmee is geen bevestiging gevonden van gegevens van ondermeer het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en internationale studies, dat een aanzienlijk deel van mantelzorgers een te hoge belasting ervaart, (over)vermoeid is of overbelast raakt. Een mogelijke verklaring is dat voornamelijk gegevens zijn gebruikt van mantelzorgers die licht intensieve mantelzorg geven. Verder onderzoek naar de zwaarte en gevolgen van de combinatie werk en mantelzorg wordt aanbevolen.