Het RIVM heeft dertien recente incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven geanalyseerd. Het betreft incidenten waarvan de Inspectie SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) in het afgelopen jaar het incidentonderzoek heeft afgerond. Bij alle dertien incidenten zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In drie gevallen heeft dit geleid tot een brand en bij negen incidenten was er sprake van verspreiding van ontvlambare of giftige stoffen. Drie gewonden hebben lichamelijk letsel opgelopen, vermoedelijk van herstelbare aard.


De directe oorzaken van de incidenten waren vooral overdruk en menselijke fouten. Bij elf incidenten waren achterliggende werkprocedures niet goed op orde of werden ze niet goed uitgevoerd.
Het RIVM analyseert jaarlijks de incidenten van de Inspectie SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid). De informatie uit dit onderzoek kan door de Inspectie SZW gebruikt worden voor de inspectie- en handhavingsstrategie. Bedrijven kunnen de inzichten gebruiken voor het verbeteren van het veiligheidsbeleid.