De animatie 'borstonderzoek, hoe werkt het?' in het kader van het bevolkingsonderzoek borstkanker is geactualiseerd. Er is een duidelijke navigatie aangebracht, wat het mogelijk maakt de verschillende onderdelen van de animatie te bekijken.

Verder zijn de afbeeldingen opgefrist. Inhoudelijk is de nieuwe animatie niet gewijzigd maar deze voldoet nu technisch aan alle toegankelijkheidseisen voor o.a. visueel beperkten. De vernieuwde animatie is te vinden op de website www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl in Nederlands, Engels, Turks en Arabisch.