Het gebruik van antibiotica in de Nederlandse eerstelijnszorg is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Dat blijkt uit gegevens van de SWAB (Stichting Werkgroep Antibioticabeleid) en het RIVM. Dit jaarlijkse rapport, NethMap Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands (Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands), geeft een overzicht van het gebruik van antimicrobiële middelen en resistentie in de meest voorkomende, voor de mens pathogene, micro-organismen in Nederland.

Opvallend is de toenemende vervanging van amoxicilline door de combinatie van amoxicilline met de beta-lactamase remmer clavulaanzuur. Ook is er een toenemend gebruik van macroliden, vooral azithromycine. De gegevens van NethMap Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands (Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands) zijn gisteren gepresenteerd op het  symposium van de SWAB.
 
NethMap is het jaarlijkse rapport van de SWAB. NethMap wordt samengesteld door de SWAB in samenwerking met het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. De data in NethMap zijn gebaseerd op sinds 1996 systematisch verzamelde gegevens over antimicrobiële middelen en de trends in resistentie daartegen. Vanaf 2009 levert NethMap naast informatie over antibiotica en de relevante bacteriesoorten aanvullende informatie over trends in het gebruik van middelen tegen diepe schimmelinfecties, antivirale middelen (bij influenzavirussen) en resistentie bij schimmels. Een apart hoofdstuk is dit jaar gewijd aan nieuwe resistentiemechanismen.