Met ingang van 14 december 2017 vervalt het antwoordformulier dat bij de uitnodiging zit. Jaarlijks ontvangen ca. 70.000 cliënten een nieuwe uitnodiging omdat het antwoordformulier niet juist of onvolledig is ingevuld, ontbreekt of niet kan worden ingelezen. Van deze cliënten besluit bijna 20% niet nogmaals mee te doen. Onderzocht is hoe we dit kunnen verbeteren. Dit heeft geleid tot het besluit het antwoordformulier af te schaffen. De verwachting is dat hiermee de deelname voor de cliënt eenvoudiger wordt. Ook komt het dan niet meer voor dat cliënten een test vanwege het antwoordformulier opnieuw moeten doen.

Cliënten noteren op het antwoordformulier de afnamedatum van de ontlastingstest, die tijdig, binnen 24 uur, moet worden opgestuurd. Die gegevens hebben we straks niet meer. De ervaring is echter dat vrijwel alle cliënten zich houden aan deze termijn. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de houdbaarheid van de test zodanig is, dat een mogelijke beperkte vertraging bij de post niet van invloed is op de betrouwbaarheid van de test. In de voorlichtingsmaterialen blijven we nadrukkelijk wijzen op het tijdig opsturen van de test.

Een ander gevolg is dat cliënten de huisartsgegevens niet meer opgeven via het antwoordformulier. Dit betekent dat de huisarts niet meer automatisch geïnformeerd wordt over een ongunstige uitslag. Als de cliënt dit wel wil, kan de cliënt dit aangeven bij de screeningsorganisatie. Hier wordt de cliënt op gewezen in de uitnodigingsbrief en de folder.

Verder adviseren we de cliënt in de uitslagbrief met nadruk om contact te zoeken met de huisarts, om de voor de intake benodigde informatie te bespreken.