Op vrijdag 5 september heeft prof professor (professor).dr. doctor (doctor)ir. Arie Havelaar de Jennerpenning ontvangen vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het RIVM. Deze onderscheiding werd uitgereikt door prof. dr. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, tijdens zijn afscheidsreceptie. Per 1 november zal Arie Havelaar aantreden als hoogleraar bij het Emerging Pathogens Institute aan de University of Florida in Gainesville.

Aanzien

Arie Havelaar heeft gedurende zijn 36-jarige loopbaan bij het RIVM een belangrijke bijdrage geleverd aan de positionering van het RIVM op het gebied van de kwantitatieve microbiologische risk assessment. Met name binnen het veld van de microbiologische waterveiligheid, voedselinfecties en zoönosen. Met niet aflatende energie coördineerde hij complexe, vernieuwende wetenschappelijke projecten waarmee hij nationaal en internationaal groot aanzien verwierf en een brug kon slaan tussen de academische wereld en het volksgezondheidsbeleid van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Bijzondere verdiensten

Zijn vakmanschap resulteerde in voor het RIVM waardevolle betrekkingen met vooraanstaande organisaties waaronder de WHO World Health Organization (World Health Organization), EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) en het IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences). Het RIVM is Arie Havelaar grote dank verschuldigd voor zijn bijzondere verdiensten.

Jennerpenning

De Jennerpenning is een oorkonde met een bronzen plaquette, die uitgereikt wordt aan mensen die baanbrekend werk voor het RIVM hebben verricht. De Jennerpenning verbeeldt de Engelse arts Edward Jenner (17 mei 1749 - 26 januari 1823) die het door hem ontwikkelde pokkenvaccin op basis van koepokken toedient aan de achtjarige James Phibbs.