Het Europese Centrum voor Infectieziektenbestrijding (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)) heeft de kaart over de verspreiding van de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) in Nederland aangepast. De correctie was nodig omdat in de kaart, gepubliceerd op 21 maart 2013, de Aziatische tijgermug als ‘gevestigd’ werd bestempeld. Dat is niet correct.

De Aziatische tijgermug wordt wel regelmatig geïntroduceerd. In Nederland wordt de mug soms waargenomen in kassen van Lucky Bamboo-bedrijven en bij importeurs van gebruikte autobanden. Echter na het aantreffen van deze muggen worden direct bestrijdingsmaatregelen genomen. Er zijn geen aanwijzingen van blijvende vestiging of overwintering van de Aziatische tijgermug in Nederland.