Hoewel bouw- en sloopafval op grote schaal wordt gerecycled tot funderingsmateriaal voor bijvoorbeeld wegen, worden gebouwen nog nauwelijks gemaakt met gerecyclede bouwproducten. De bouwwereld en de overheid willen samen een visie ontwikkelen hoe materialen hoogwaardig kunnen worden gebruikt en hergebruikt. Ook willen zij dat sloop en hergebruik van materialen en bouwonderdelen vooraf wordt meegefinancierd, zodat het (financieel) aantrekkelijk wordt om materialen her te gebruiken.

Dit blijkt uit een beleidsverkenning die het RIVM en Rijkswaterstaat voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben gemaakt, in samenwerking met stakeholders in de bouw. Het is belangrijk dat deze visie op hoogwaardig hergebruik van materialen in de bouw overheidsbreed wordt gedragen en voor een langere periode geldt. Voor het van te voren meefinancieren (zoals bij auto’s en koelkasten ook gebeurt) is het belangrijk om bij ontwerp en hergebruik te bedenken hoe onderdelen van een gebouw voor meerdere cycli gebruikt kunnen worden. 

Recyclen

In Nederland wordt bouw- en sloopafval op grote schaal gerecycled tot funderingsmateriaal voor wegen, nieuwbouwwijken en bedrijfsterreinen. Gebouwen worden echter nog nauwelijks gemaakt met gerecyclede bouwproducten. Daar kan verandering in komen omdat de markt voor funderingsmaterialen langzaam verzadigd raakt en zo een stimulans ontstaat om materiaal op andere manieren te hergebruiken.

Uitdaging

De uitdaging is om gebouwen te ontwerpen waarin alle materialen hoogwaardig kunnen worden hergebruikt. De lange levensduur van bouwconstructies - 50 tot 100 jaar – maakt het echter lastig om te bepalen hoe over enkele decennia met materiaal wordt omgegaan. Via innovatieve projecten, die als doel hebben om te leren van opgedane ervaringen, kunnen nieuwe ontwerp- en beoordelingsmethoden worden uitgeprobeerd. Daarnaast willen stakeholders graag beschikken over een duidelijke methode om te beoordelen wat de ‘milieuprestatie’ van een gebouw is bij meerdere levenscycli. In Nederland wordt de milieuprestatie van een gebouw over één cyclus al standaard gemeten.

Circulaire economie

Een circulaire economie is een economisch systeem gericht op het maximaliseren van de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waardevernietiging. De circulaire economie ontstaat als relevante bedrijven en organisaties in de bouw met elkaar samenwerken. De overheid is hieraan als opdrachtgever in de bouw vanzelfsprekend deelnemer en kan daarom gericht helpen om de samenwerking te versnellen en eventuele knelpunten in de wetgeving weg te nemen.