Per 1 maart wordt drs. Walter van Wijngaarden RC benoemd tot plaatsvervangend Directeur- generaal (pDG) / Chief Financial Officer (CFO) bij het RIVM. Hij is in die rol verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering. In zijn portefeuille zitten de stafafdelingen Finance Planning & Control, Bedrijfsvoering, Organisatie en Personeel, Facilitair Bedrijf en de I-organisatie.

Walter van Wijngaarden (1964) volgde de Koninklijke Militaire Academie en vervulde diverse leidinggevende, staf- en beleidsfuncties bij het ministerie van Defensie. Vanaf 2001 doorliep hij verschillende functies bij Rijkswaterstaat; sinds 2007 als directeur bedrijfsvoering en waarnemend Hoofd Ingenieur Directeur. Hij is voorzitter van de Rekenkamer in Middelburg en Docent Management & Organisatie aan NivRA Nederlands Instituut voor Registeraccountants (Nederlands Instituut voor Registeraccountants)/Nyenrode. Hij studeerde bedrijfskunde en economie en deed een postdoctorale opleiding als register controller aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.