Het RIVM heeft uitgerekend of de gezondheid van spelende kinderen voldoende wordt beschermd door de Europees vastgestelde norm voor PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)’s in rubberen tegels. Hiervoor is een theoretisch onderzoek uitgevoerd. Rubberen tegels zijn hierbij als voorbeeld gebruikt. Op basis van de berekeningen kan worden geconcludeerd dat het verantwoord is om op tegels te spelen die voldoen aan de norm voor consumentenproducten.

Valdempende rubbertegels worden meestal gemaakt van afgedankte autobanden en bevatten Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)'s). Dit zijn schadelijke stoffen die onder andere in artikelen van rubber kunnen voorkomen. Voor een veilig gebruik van rubberen artikelen, zoals valdempingstegels, moeten producenten zich houden aan de Europese norm voor PAK’s in consumentenproducten.

Bevindingen

De samenstelling van rubberen tegels zoals deze worden verkocht of aanwezig zijn in speeltuinen, is in dit onderzoek niet onderzocht. De huidige risicoschatting bevat een aantal onzekerheden, waardoor alleen een indicatie van het risico op kanker kan worden gegeven. Een van de onzekerheden is het ontbreken van betrouwbare informatie over de blootstelling van spelende kinderen aan die tegels. Het gaat onder andere om gegevens over de duur en de frequentie van het contact van de huid met de tegel en de hoeveelheid PAK's die dan uit de tegels vrijkomen.
Daarnaast is er tussen wetenschappers geen overeenstemming over de beste methode om risico’s op kanker voor de mens af te leiden uit dierproeven. Het RIVM beveelt aan om een internationale discussie hierover te voeren, zodat hierover overeenstemming kan worden bereikt. Dit onderzoek kan hieraan bijdragen.
Vanwege de genoemde onzekerheden wordt het berekende ‘extra risico’ op kanker door de blootstelling aan rubberen tegels weergegeven met een bandbreedte, dus tussen twee uiterste waarden. In het ongunstigste geval wordt het zogeheten verwaarloosbare risiconiveau licht overschreden.

Doel onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Aanleiding was de aanscherping van de norm voor PAK's in rubberen consumentenproducten in 2015. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt bij de evaluatie van de norm voor PAK's voor alle plastic en rubberen consumentenproducten door de Europese Commissie in 2017. Het RIVM acht het van belang bij deze evaluatie rekening te houden met de blootstelling aan PAK’s uit andere consumentenproducten.