Het bevolkingsonderzoek darmkanker maakt gebruik van een specifiek ingericht ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)-systeem ScreenIT (voorheen ColonIS Colon Informatie Systeem (Colon Informatie Systeem)).

Het hoofddoel van dit systeem is het faciliteren van het primair proces en de kwaliteitsborging. Daarbij is het overheidsbeleid om gegevens die met publiek geld zijn verzameld, beschikbaar te stellen voor publieke doeleinden zoals wetenschappelijk onderzoek. In de huidige fase van het  bevolkingsonderzoek en in het licht van de ontwikkelingen binnen ScreenIT is het echter nog niet mogelijk om dit laatste doel te realiseren. Dat houdt in dat in ieder geval in 2015 niet kan worden ingegaan op aanvragen die ofwel gebruik willen maken van data uit ScreenIT voor onderzoek, ofwel gebruik willen maken van de infrastructuur van het bevolkingsonderzoek darmkanker (inclusief ScreenIT). Het optimaliseren van ScreenIT om gegevens adequaat en op geautomatiseerde wijze te kunnen blijven ontsluiten, is een belangrijk speerpunt in 2015.